VÝbor pro postavení pomníku

První Výbor pro postavení pomníku na oslavu vítězství u Domažlic byl založen v Domažlicích v květnu roku 1926 a jeho předsedou se stal prof. Jan Mikšátko. Iniciativu ke zřízení pomníku dala Jednota Čs. obce legionářské s cílem slavnostně ho odhalit v den půltisíciletého výročí vítězství dosaženého nad vojsky páté křížové výpravy.

 

Domažlické listy, 27. července 1926: „Výbor vědom si světového významu husitského vítězství u Domažlic, stará se, aby vybudoval pomník velké umělecké hodnoty a důstojný svého významu. Město Domažlice zařadilo do svého rozpočtu zatím částku 10 000 Kč, ale pomník vyžádá si nákladu téměř milionového. Proto se výbor nyní bude obracet s žádostí o podporu svého díla na vládu republiky, úřady zemské, okresní i obecní, na jednotlivce i spolky doma i v cizině. Rozešle jim letáky, jejichž text sepsal spisovatel Jan Vrba, člen výboru. Všichni místní spolkoví a kulturní pracovníci věnují usilovnou práci ke zdaru tohoto díla.“

 

Čerpáno z originálních dokumentů a dobového tisku
uložených ve Státním okresním archivu Domažlice v pobočce Horšovský Týn.

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.
Dopis právního zástupce majitele Baldova obsahující ochotu p. Julia Weisse k poskytnutí pozemku pro památník
 
Pozvánka na schůzi Výboru z května 1934 je vlastně i prezenční listinou jeho členů
 
Pozvánka na schůzi Výboru z října 1934
 
Zápis ze třetí schůze Výboru z července 1926
Dopis Výboru Městské radě s žádostí o dodání dříví na slavnost
 
Dopis starosty Výboru o vyhovění žádosti
 
Dopis starosty Výboru o poskytnutí dříví a piva pro účel slavnosti
 
Dopis Výboru Městskému úřadu ohledně urgence úpravy polní cesty vedoucí na Baldov z r. 1934
Zápis ze schůze Výboru s projevem lítosti, jak nejsou schůze, už tak řídce svolávané, navštěvovány řádně
 
Dopis skladatele Jindřicha Jindřicha Výboru ohledně daru
 
Významný příspěvek firmy Baťa na postavení pomníku
 
Dopis od Radiojournalu PRAHA
Poděkování Kanceláře presidenta republiky
 
Dopis od Spolku rodáků z Domažlic
 
Přijetí čestného členství v předsednictvu slavností primátorem Prahy
 
Cenová nabídka na zhotovení odznaků od firmy Vladimír Podivín, Praha
Cenová nabídka na zhotovení odznaků od firmy Pecina, Turnov
 
Cenová nabídka na zhotovení odznaků od firmy Karnet a Kyselý, Praha
 
Cenová nabídka na zhotovení odznaků od firmy Josef Janata, Klatovy
 
Žádost firmy Vladimír Podivín o zaslání předlohy k odznaku
Poděkování za přidělení zakázky
 
Potvrzení objednávky tisku od Grafického ústavu Alessandro de Pian, Praha
 
Potvrzení objednávky tisku od firmy Jan Ziegloser, Praha
 
Rozpočet na tisk diplomů od Grafických závodů Neuber, Pour a spol., Plzeň
Rozpočet na tisk diplomů od firmy Štencův grafický závod, Praha 1
 
Příjem objednávky pohlednic Československou grafickou unií a. s. v Praze
 
Leták k oslavám pětistého výročí vítězství u Domažlic
 
Program oslav 14. srpna 1931
Inzerát k oslavám 14.–16. srpna 1931
 
Licitace Ochranného sdružení autorského o honorář
 
Urgence na zaplacení příspěvku
 
Fragment plakátu oslav z r. 1931
Fragment plakátu oslav z r. 1934
 
Fragment plakátu oslav z r. 1935
 
Fragment plakátu Vzpomínkové slavnosti z r. 1937
 
Fragment plakátu Vzpomínkové slavnosti z r. 1938
Článek v místním tisku
 
Výzva v místním tisku k vybudování památníku
 
Zpráva z místního tisku o průběhu oslav v r. 1931
 
Zamyšlení v Domažlických listech o pětistém výročí vítězství u Domažlic z r. 1936
Článek v Domažlických listech o přípravách oslav 500. výročí bitvy u Domažlic
 
Glosa k výročí v Domažlických listech z r. 1938
Celý článek - PDF