Společnost pro památník bitvy

V sobotu 10. ledna 2009 ve 12 hodin byla v Konšelském šenku v Domažlicích založena Společnost pro památník bitvy u Domažlic, jejímž cílem je zasadit se o vybudování důstojného památníku této významné události a vrátit tak tomuto místu, ke kterému se tolikrát v historii upínala pozornost celé Evropy, naději na vzkříšení své slávy a důležitosti. Společnost tak chce navázat na tytéž snahy Výboru pro postavení pomníku na oslavu vítězství u Domažlic z let 1926–1938.
Společnost dosud úspěšně ukončila jednání o povolení stavby nového památníku s nepřehlédnutelným budoucím sousedem Policií ČR – majitelem komunikačního stožáru na Baldově. Po domluvě s firmou Lasselsberger, která těží v přilehlém lomu, byla provedena tektonická zkouška při odstřelu, která splňuje všechny normy pro výškovou stavbu a bylo definitivně určeno místo stavby i vzhledem k ochranné zoně při střelbě. Po jednání s právním zástupcem cizího státního příslušníka, který byl majitelem tohoto pozemku, vyšlo najevo, že pozemek je po prohrané soudní při již definitivně majetkem státu a byla již podána žádost o změnu územního plánu obec Luženičky, do jejichž katastru předmětné parcely patří. Společnosti se v roce 2012 po třech neúspěšných létech pokusů podařilo navázat kontakt a vzápětí spolupráci s vedením města a zdá se, že k oboustrannému prospěchu pokračují, sice nahodile, ale přece, setkání ustaveného produkčního týmu, který si klade za cíl v roce 2014 realizovat výstavbu památníku bitvy u Domažlic. Společnost již zpracovala scénář naučné stezky včetně info tabulí a připravila pro celý projekt řadu promotion prostředků a doprovodného materiálu, včetně webovských stránek, originální kreslené mapy bitvy u Domažlic, pamětních medailí a brožury Bitva u Domažlic.
To jsou nejdůležitější vstupní informace o činnosti Společnosti, které zakládají naději na pokračování snahy postavit na Baldově památník bitvy u Domažlic. Ostatní informace o aktuálním dění kolem najdete v záložce Aktuality a fotogalerie.

 

Předseda:
Mgr. Miloš Novotný

Místopředsedové:
Ing. Eva Roubalová
Mgr. Josef Nejdl

Členové:
Zdeněk Procházka
Mgr. Libuše Matějková
Mgr. Petr Matějka
Jan Kroc
Jan Novák
Svatopluk Krejsa

Čestní členové:
Exředitel Husitského muzea v Táboře, PhDr. Miloš Drda, CSc.
Děkan Husitské teologické fakulty UK, prof. ThDr. Jan B. Lášek

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.
Ohlas na úmysl postavit památník
 
Ohlas na úmysl postavit památník
 
Ohlas na úmysl postavit památník
 
Ohlas na úmysl postavit památník
Ohlas na úmysl postavit památník
 
Ohlas na úmysl postavit památník
 
Zakládací listina Společnosti
 
Zakládací listina Společnosti
Jedna z pozvánek na schůzku Společnosti
 
Zápis ze schůzky
 
Potvrzení právníka o prohraném sporu
 
Zpráva v Novém Domažlicku o úmyslu založit Společnost
Článek z ustavující schůze Společnosti v Novém Domažlicku
 
Článek z Nového Domažlicka
 
Rozhovor v Novém Domažlicku
 
Zpráva o cílech Společnosti v Domažlickém zpravodaji
Článek v Novém Domažlicku
 
Článek o 580. výročí bitvy u Domažlic ve zvláštním čísle Domažlického zpravodaje
 
Zpráva v Domažlickém deníku o soukromé oslavě 580. výročí bitvy
 
Článek o významu bitvy a představách Společnosti v den 581. výročí bitvy v Domažlickém deníku