Soutěž o podobu památníku

Tenkrátový Výbor pro postavení pomníku vítězství u Domažlic, při vědomí výjimečnosti takového úkolu a pro tak významný účel, vypsal v roce 1929 soutěž o návrh pomníku husitského vítězství na Baldově. Oslovil Syndikát výtvarných umělců československých, který doporučil typy na oslovení, soutěžní pravidla a druh soutěže. K užší omezené neanonymní soutěži byli vyzvání tři významní architekti. Sdružení Západočeských výtvarných umělců navrhlo do soutěže arch. Dr. Václava Neckáře, Spolek výtvarných umělců Mánes doporučil svého člena architekta Kamila Roškota a Sdružení architektů vyslalo do soutěže arch. Ludvíka Hilgerta. Předsednictví výběrové komise přijal významný český sochař a profesor Akademie výtvarných umění Bohumil Kafka. Mezi ostatními členy poroty byl i univerzitní profesor Dr. Rudolf Urbánek.

 

Čerpáno z originálních dokumentů a dobového tisku
uložených ve Státním okresním archivu Domažlice v pobočce Horšovský Týn.

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.
Odpověď Syndikátu výtvarných umělců Výboru
 
Přihláška Dr. V. Neckáře do soutěže
 
Přihláška Kamila Roškota do soutěže
 
Přihláška Ludvíka Hilgerta do soutěže
Přijetí výzvy k soutěži
 
Přijetí výzvy k soutěži
 
Přijetí výzvy k soutěži
 
Zvláštní způsob nabídky ke spolupráci
Přijetí pozvání do poroty
 
Přijetí pozvánído poroty
 
Přijetí pozvánído poroty
 
Úryvek z místního tisku
Třetí místo získal L. Hilgert
 
Návrh V. Neckáře
se umístil jako druhý
 
Vítězný návrh Kamila Roškota
 
Zákres umístění vítězného památníku
Dopis o příjezdu K. Roškota
 
Vyčíslení nákladů
na postavení pomníku
 
Rozpočet na postavení pomníku
 
Dopis SZVU ohledně výsledků soutěže
Dokončení dopisu SZVU
k výsledkům soutěže
 
Dopis od V. Neckáře
 
Ohlasy na soutěž v tisku
Celý článek - PDF
 
Ohlasy na soutěž v tisku
Rukopis článku F. Žákavce do Posla od Čerchova
Celý dopis - PDF
 
Konečný výrok poroty
s výsledky soutěže
 
Popis jednotlivých návrhů
 
Značka, pod kterou šel do soutěže návrh L. Hilgerta
Průvodní zpráva návrhu
L. Hilgerta
 
Popis návrhu pod značkou „1431“
 
Prezenční listina jury
k posouzení došlých návrhů
 
Požadavek na honorář
od pražských členů jury