Současný stav základního kamene

Od slavnostního odhalení základního kamene pro památník bitvy u Domažlic uplynulo letos tj. v roce 2013, 82 let. Celou tu dobu přináší naději, že se dočká důstojného pokračování, ale zatím nikým neudržován chátrá, občas slouží jako podium pro slabomyslné exhibice a stává se i vítaným zdrojem barevných kovů v podobě zcizených měděných desek s názvy husitských bojišť.

V roce 2012 učinilo město pokus sejmout ze základního kamene označení kulturní památka, Ministerstvo kultury ČR však této žádosti nevyhovělo.

V současnosti chová vedení města vážný úmysl ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a Společností pro památník bitvy u Domažlic památník do konce roku 2014 na Baldově postavit.

Pokud jde o místo, kde bude nový památník stát, tak město trvá na vybudování památníku na původním kamenném kvádru, přičemž plzeňské odborné pracoviště Národního památkového ústavu doporučuje postavit památník na jiném místě a zachovat základní kámen jako pietně pojatý fundament, který je připomínkou prvorepublikového záměru, nikoli podstavcem budoucí plastiky. Pro případ, že by bylo rozhodnuto o náhradním místě, má Společnost vytypované místo na samém vrcholu Baldovského návrší, kde měla původně stát rozhledna spojená s památníkem a toto místo je již ošetřeno všemi povoleními od účastníků případného budoucího řízení o stavební povolení.

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.
Pohled na kvádr základního kamene
od kapličky
 
Zimní pohled na kapličku, v pozadí základní kámen
 
Pohled od základního kamene na předměstí Domažlic
 
Základní kámen od Luženiček, poslední deska vpravo již chybí
Rozpočet na výstavbu základního kamene
z r. 1932
 
Rozpočet na výstavbu základního kamene
 
Projektový výkres základního kamene
 
Výňatek z Domažlického deníku
Žádost o vynětí základního kamene ze seznamu kulturních památek
 
Rozhodnutí Ministerstva kultury
Celý dokument - PDF
 
Žádost Společnosti o zařazení záměru vybudovat obecně prospěšnou stavbu do změny č. 1 ÚPD obce Luženičky
 
Souhlas obce Luženičky
se zařazením návrhu Společnosti
Stanovisko ČEZ k záměru Společnosti
 
Vyjádření společnosti O2
k záměru Společnosti
 
Stanovisko Policie ČR k předběžné dokumentaci rozhledny
 
Zpráva o zaměření umístění památníku
Mapa zaměření
 
Zpráva o seizmické odolnosti objektů při trhacích pracích v lomu Lasselsberger
 
Zpráva o seizmické odolnosti objektů při trhacích pracích v lomu Lasselsberger
 
Zpráva o seizmické odolnosti objektů při trhacích pracích v lomu Lasselsberger
Zákres umístění rozhledny vzhledem k provozní bezpečnostní zóně lomu
 
Oficiální oznámení města Domažlic o svém záměru
 
Pohled na zmiňované náhradní místo, kde měla původně stát rozhledna