Odpověď na otázku proč památník vůbec vybudovat je jednoduchá - splatit tak mnohasetletý dluh této historicky zcela výjimečné události, která významně ovlivnila chod nejen našich, ale i evropských dějin. Je to snaha vrátit tomuto místu, které jsme léta míjeli s přezíravým nezájmem a lhostejností, vážnost a důstojnost, která mu právem patří. Mělo by tím dojít k znovuobjevení a revitalizaci dříve existující husitské tradice a k pozvednutí národního sebevědomí i hrdosti obyvatel Domažlic na své město. Nějakým zvláštním nedopatřením nebo snad nanejvýš nešťastnou shodou okolností právě toto vítězství českého ducha nad ocelovými zbraněmi dosud důstojný památník nemá.

Prvorepublikové snahy o nápravu zhatila 2. světová válka a v současné době Společnost pro památník bitvy u Domažlic, založená v roce 2009, považuje navázání na tehdejší ušlechtilý úmysl Výboru pro postavení pomníku na oslavu vítězství u Domažlic, za obrovský závazek a věc národní cti.

V srpnu roku 1931 byl za účasti široké veřejnosti při velké třídenní slavnosti odhalen základní kámen k budoucímu památníku, čemuž předcházel slavnostní transport kamenů a prsti z ostatních míst husitských bojišť, který sám o sobě byl obrovskou demonstrací národní jednoty. Veřejné budovy ve městě byly slavnostně osvětleny, oslavy, i když se konaly za mimořádně nepříznivého počasí, měly celonárodní ohlas a zúčastnila se jich řada významných osobností veřejného života.

Vybudování památníku je v neposlední řadě jedinečná příležitost, jak Domažlice ještě více zviditelnit a turisticky zatraktivnit celý region. Vždyť Domažlice nejsou zdaleka jenom metropolí kraje proslaveného strhujícím příběhem chodských rebelií končících Kozinovou popravou, ale i městem, ke kterému se v 15. století upíraly zraky celé Evropy, městem u kterého skončila debaklem ambiciózní pátá křížová výprava proti husitům, jejíž konec předznamenal významné změny nejen v našich, ale i církevních a evropských dějinách. Spolu se sochou J. Š. Baara na Výhledech a pomníkem J. Sladkého-Koziny na Hrádku by tak vytvořil trojici pozoruhodných fenoménů Chodska.