Návrhy podoby památníku

Společnost pro památník bitvy u Domažlic hned v počátku své existence určila téma podoby památníku - kalich, jako symbol reformních snah, symbol svobody slova a náboženské tolerance, vlastně logo husitství, které právě u Domažlic slavilo mimořádný úspěch. Součástí zadání je i přítomnost prvního verše husitského chorálu, který se zvláště u Domažlic stal spolurozhodujícím pro výsledek celé bitvy.

Po celé čtyři roky od založení Společnosti chodí do jejího sídla různé návrhy, počínaje neumělými skicami až po modely erudovaných autorů. Zatím jsme jich napočítali 32.

Původně se počítalo s vybudováním památníku ve formě rozhledny, ale pro vysoké pořizovací náklady, bylo bohužel od tohoto úmyslu upuštěno.

 

Pro zajímavost uvádíme ukázky některých skic a modelů.

 

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.
Idea Vladimíra Marka
 
Návrh z dílny plzeňské projektové kanceláře
 
Skica rozhledny Josefa Velčovského
 
Skica rozhledny Josefa Velčovského
Skica rozhledny
od Václava Nováka
 
Rozhledna ve tvaru kalicha tvořeného čtyřmi obvodovými stélami
od V. Nováka
 
Studie V. Nováka respektující dramatický příběh rozdílných myšlenkových proudů husitského hnutí
 
Pohled na tentýž objekt kalicha s řešením podstavce
Železný model
Zdeňka Lstibůrka
 
Model skeletové rozhledny od téhož autora
 
Další verze betonové rozhledny Zdeňka Lstibůrka
 
Vybráno z projektové dokumentace
Vybráno z projektové dokumentace
 
Animace rozhledny (Citadela)
 
Návrh rozhledny symbolizující husitský prapor z arch. ateliéru Hausner-Spěváček
 
K rozhledně by se přicházelo po chodníku
s daty významných husitských bitev
V noci svítící kalich i celá rozhledna, přes den napájená fotovoltaickými články
 
Pohled na Domažlice
z hasičské plošiny ve výšce 20 m, simulující ochoz budoucí rozhledny
 
Model autora
Václava Nováka
 
Model autora
Václava Fialy
Model autorky
Květy Huškové