Bývá obvyklé, že každý národ s úctou vzpomíná nejen svých velkých synů a dcer, ale s hrdostí zdůrazňuje i události, kterými nějak zasáhl do chodu dějin nebo které je alespoň významně ovlivnily. Ať je interpretace husitství jakkoli ovlivňována a zatěžována ideologickými nánosy svých vykladačů, přesto zůstává nepřehlédnutelným fenoménem evropských dějin, jehož největším odkazem pro křesťanský svět je vytýčení milníků směřujících nezvratně k náboženské toleranci a svobodě slova. A ta velikost faustovského vzepětí Čechů už z dějin nevymizí.

Bitva u Domažlic definitivně ukončila pokusy o umlčování české reformace mečem a přiměla stranu kříže k jednání jako rovného s rovným. Obecně události, které mají velký dějinný význam, zpravidla nevcházejí do historie ve své strohé faktografické podobě, tedy přesně tak, jak se udály. Čas je opřádá romantizujícími výklady a svádí k vytváření mýtů, v nichž je těžko se dobrat skutečné pravdy. Bitva u Domažlic, kterou byla ukončena pátá křížová výprava, není výjimkou, ale na základě dochovaných listinných zpráv se lze s velkou pravděpodobností domnívat, jak se věci onoho 14. srpna 1431 udály a téměř s jistotou popsat, co bitvě předcházelo a co následovalo po ní.