Na dnešní den čekal Baldov 90 let. Na den, kdy bude odhalen pomník bitvě, která definitivně ukončila pokusy pokořit husitské Čechy mečem, bitvě, která poprvé v historii přiměla stranu kříže, aby začala s husity jednat jako s rovnocennými partnery. To byl ostatně hlavní význam bitvy u Domažlic, která na dlouhou dobu ovlivnila chod nejen našich, ale i evropských dějin.

Po nekonečných letech nezájmu a lhostejnosti se tak tomuto místu, ke kterému se v 15.století upíraly zraky celé otřesené Evropy, vrací význam, vážnost a úcta, která mu právem náleží. Tímto dnem jsou i naplněny sny našich předchůdců, na jejichž doslova základech, bylo dílo zdárně dokončeno. Poděkování za tento velký baldovský den patří především vedení domažlické radnice, která úmysl postavit památník nakonec shledala smysluplným, ochotně se ho ujala a hlavně uvolnila peníze na jeho realizaci. Poděkování patří i panu sochaři, který vytvořil tento monumentální solitér, který bude zdobit Baldov po staletí už jenom proto, že je z české žuly a není možné zapomenout na ty, kteří od začátku celému projektu věřili, tj. spolubojovníkům ze Společnosti i těm, kteří neklesali na mysli při četných nezdarech a přiložili ruce k dílu, kdykoli bylo potřeba.

Sedmileté úsilí Společnosti pro památník bitvy u Domažlic vybudovat památník na Baldově se tak konečně naplnilo. Pomník ve tvaru kalicha byl odhalen v den výročí bitvy 14. srpna 2015!

Pomník je 6 m vysoký, váží 50 tun a je vyroben z české žuly.

Iniciátorem projektu je Miloš Novotný, předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic, autorem pomníku je sochař Václav Fiala.

 

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.