Smyslem více než čtyřleté úporné snahy Společnosti pro památník bitvy u Domažlic je vrátit Baldovu, místu, které jsme léta míjeli s přezíravým nezájmem a lhostejností, vážnost a důstojnost, která mu právem náleží. Po létech, ve kterých sice bylo dosaženo dílčích pokroků, ale která přesto přinášela pramalou naději na vzkříšení jeho slávy, se Baldov přece jen dočkal. Sochařská stezka, jejíhož otevření se zúčastnilo nečekané množství zájemců, je první vlaštovkou a velkou nadějí na cestě za znovuobjevením a revitalizací dříve existující husitské tradice a k pozvednutí národního sebevědomí i hrdosti obyvatel Domažlic na své město. Vždyť k Domažlicím se tenkrát upínaly zraky celé Evropy. František Palacký o bitvě řekl: „Vítězstvím u Domažlic ocitly se Čechy na vrcholu své světodějné moci a působnosti. Nikdy zajisté nevisely dějiny světa v té míře od dějin českých jako v době této.“

Tato stezka byla původně koncipována jako naučná se čtyřmi zastaveními u čtyř křížových výprav, které předcházely té páté, ukončené bitvou u Domažlic, nicméně její konečná podoba vznikla v roce 2013 v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta organizovaného Městským kulturním střediskem v Domažlicích. Sochy vytvořené českými a zahraničními umělci byli inspirované významnou historickou událostí, která se udála před téměř šesti stoletími právě v těchto místech. Ať už umělci přistupovali k tématu intuitivně nebo výkladově, vždy byli nějak ovlivněni geniem loci a samotným strhujícím příběhem domažlické bitvy.

Jedinečnost této stezky spočívá v propojení sochařské galerie v přírodě s husitskou minulostí, která se tak mj. zaslouží vedle poskytnutí estetického zážitku i o rozšíření povědomí o tak mimořádné události v našich i evropských dějinách, jakou byl právě konec V. křížové výpravy 14. srpna 1431 u Domažlic, který znamenal definitivní konec pokusů pokořit husitské Čechy mečem. Sochy jsou opatřeny tabulkami s autorskými popisky jednotlivých děl a texty s odkazy na vlastní bitvu.

Významný český historik Josef Pekař, kterého ani v nejmenším nelze podezírat z náklonnosti k husitům, řekl: „Obraz toho mravního vzepětí národního, ideového hrdinství a vojenských triumfů, zavazuje potomstvo k hrdosti, úctě a pyšné vzpomínce. Proto může národ český oslavovat 14. srpen 1431 jako velký den domažlický.

Miloš Novotný

 

Snímky pořízené redaktorkou Domažlického deníku pí Milenou Cibulkovou v roce 2009 u základního kamene na Baldově, zachycující „výjezdní“ zasedání výboru Společnosti pro památník bitvy u Domažlic.

Následující snímky jsou z fotoaparátu stejné autorky na stejném místě, tentokrát u příležitosti slavnostního otevření sochařské stezky na Baldov v roce 2013.

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.