Slavnostní otevření sochařské stezky na Baldov
06.10.2013 15:33

 

Smyslem více než čtyřleté úporné snahy Společnosti pro památník bitvy u Domažlic je vrátit Baldovu, místu, které jsme léta míjeli s přezíravým nezájmem a lhostejností, vážnost a důstojnost, která mu právem náleží. Po létech, ve kterých sice bylo dosaženo dílčích pokroků, ale která přesto přinášela pramalou naději na vzkříšení jeho slávy, se Baldov přece jen dočkal. Sochařská stezka, jejíhož otevření se zúčastnilo nečekané množství zájemců, je první vlaštovkou a velkou nadějí na cestě za znovuobjevením a revitalizací dříve existující husitské tradice a k pozvednutí národního sebevědomí i hrdosti obyvatel Domažlic na své město. Vždyť k Domažlicím se tenkrát upínaly zraky celé Evropy. František Palacký o bitvě řekl: „Vítězstvím u Domažlic ocitly se Čechy na vrcholu své světodějné moci a působnosti. Nikdy zajisté nevisely dějiny světa v té míře od dějin českých jako v době této.“

Tato stezka byla původně koncipována jako naučná se čtyřmi zastaveními u čtyř křížových výprav, které předcházely té páté, ukončené bitvou u Domažlic, nicméně její konečná podoba vznikla v roce 2013 v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta organizovaného Městským kulturním střediskem v Domažlicích. Sochy vytvořené českými a zahraničními umělci byli inspirované významnou historickou událostí, která se udála před téměř šesti stoletími právě v těchto místech. Ať už umělci přistupovali k tématu intuitivně nebo výkladově, vždy byli nějak ovlivněni geniem loci a samotným strhujícím příběhem domažlické bitvy.

Jedinečnost této stezky spočívá v propojení sochařské galerie v přírodě s husitskou minulostí, která se tak mj. zaslouží vedle poskytnutí estetického zážitku i o rozšíření povědomí o tak mimořádné události v našich i evropských dějinách, jakou byl právě konec V. křížové výpravy 14. srpna 1431 u Domažlic, který znamenal definitivní konec pokusů pokořit husitské Čechy mečem. Sochy jsou opatřeny tabulkami s autorskými popisky jednotlivých děl a texty s odkazy na vlastní bitvu.

Významný český historik Josef Pekař, kterého ani v nejmenším nelze podezírat z náklonnosti k husitům, řekl: „Obraz toho mravního vzepětí národního, ideového hrdinství a vojenských triumfů, zavazuje potomstvo k hrdosti, úctě a pyšné vzpomínce. Proto může národ český oslavovat 14. srpen 1431 jako velký den domažlický.

Miloš Novotný

 

Snímky pořízené redaktorkou Domažlického deníku pí Milenou Cibulkovou v roce 2009 u základního kamene na Baldově, zachycující „výjezdní“ zasedání výboru Společnosti pro památník bitvy u Domažlic.

Následující snímky jsou z fotoaparátu stejné autorky na stejném místě, tentokrát u příležitosti slavnostního otevření sochařské stezky na Baldov v roce 2013.

Obrázky zvětšíte kliknutím na ikonu.
 
Humoru se zúčastnili zleva Jan Kroc, Miloš Novotný a manželé Petr a Libuše Matějkovi.
 
Skloněni nad projektem
 
Cestou k místu tenkrát ještě budoucí rozhledny
Rozprávění nad komunikační věží
 
K jednání se přidal ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl
 
Bádání o majitelích pozemků
 
Manželé Matějkovi přistiženi po čtyřech letech na stejném místě
Stezkou přicházejí první návštěvníci
 
Někteří přicházejí i navzdory
 
Zájemců přibývá
 
Místo husitského chorálu je vítá jazzové trio
První posluchači
 
Pod psa to určitě není
 
Slova se ujal majitel Nakladatelství Českého lesa Zdeněk Procházka, aby pohovořil o historii kapličky
 
Druhým řečníkem byl Miloš Novotný ze Společnosti pro památník bitvy u Domažlic, který ve svém projevu vzpomněl příčiny a zdůraznil hlavně mimořádný význam bitvy.
Projevy byly pozorně sledovány, což svádí k domněnce, že za to stály
 
Třetím v pořadí za mikrofonem stanul sochař Václav Fiala, autor jedné ze soch, který byl uměleckým vedoucím sympozia, z kterého vzešlo oněch pět soch, které zdobí cestu na Baldov
 
Řečnickou část sobotního pozdního odpoledne uzavřel starosta města Domažlic Miroslav Mach s důrazem na význam místa a výzvou k podobným vítězstvími i uvnitř sama sebe
 
Účast byla nečekaně hojná, což je velmi potěšující, že i v dnešní digitalizované době trvá zájem o naši slavnou minulost a historii vlastního města a krásného kraje
Pohled do řad návštěvníků
 
Stejně příjemný obrázek
 
Autoři stezky
 
Jan Novák (muž v modrém) celou akci ukládal do kamery