U příležitosti odhalení Pomníku bitvy u Domažlic byla vyrobena limitovaná série triček s kresleným motivem bitvy u Domažlic.

Autoři knihy Miloš Novotný a Jiří Krutina píší
o opomíjené, ale významné události u Domažlic.

Publikace Bitva u Domažlic, která vyšla
u příležitosti odhalení Pomníku bitvy u Domažlic
a 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, je patrně první ucelenou zprávou o neprávem opomíjené a přitom tak významné události, kterou tato bitva bezesporu byla.

Kalich sochaře Fialy připomíná husitskou bitvu
u Domažlic (1431).
Je složen z 31 žulových prstenců, je vysoký 6 metrů a váží 50 tun.

Sedmileté úsilí Společnosti pro památník bitvy
u Domažlic vybudovat památník na Baldově se konečně naplnilo. Pomník ve tvaru kalicha byl odhalen v den výročí bitvy 14. srpna 2015.

Smyslem více než čtyřleté úporné snahy Společnosti pro památník bitvy u Domažlic je vrátit Baldovu, místu, které jsme léta míjeli s přezíravým nezájmem a lhostejností, vážnost a důstojnost, která mu právem náleží. Po létech, ve kterých sice bylo dosaženo dílčích pokroků, ale která přesto přinášela pramalou naději na vzkříšení jeho slávy, se Baldov přece jen dočkal.

Domažlický zpravodaj

Domažlický zpravodaj

Domažlický deník

Úvozová cesta vedoucí ke kapličce na Baldově, která byla ještě na začátku letošního roku zarostlá nálety a divoce rostoucími křovinami, je od března zbavena všech překážek a je tak připravena k realizaci naučné stezky, která povede od rozcestí U tří vrb až na vrchol Baldovského návrší k novému památníku. Budou na ní, mimo informačních cedulí, čtyři zastavení, stejně tolik, kolik předcházelo té páté, poslední, která se udála právě u Domažlic. Tato odpočívadla mají být osazena solitéry, které mají vzejít z každoročního uměleckého sympozia, konaného v Domažlicích.

V neděli 14. srpna 2011, v den 580. výročí bitvy u Domažlic shodilo odpoledne ve dvě hodiny letadlo na kvádr základního kamene památníku na Baldově kytici růží. Na žerď se státní vlajkou zavěsil předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic za zvuků husitského chorálu, věnec s trikolorou. Tuto soukromou akci sledovala hrstka těch, kteří považují odkaz této bitvy za hodný důstojné vzpomínky. Krátký projev, žádné salvy, jen vítr se honil korunami lip u kapličky.